CARITAS Polska

Żywność unijna dla osób potrzebujących z terenu Parafii i Gminy Subkowy
11 lutego 2020
caritas
TAK POMAGAM. XVII Ogólnopolska Zbiórka Żywności
11 lutego 2020

CARITAS Polska

W Polsce pierwsze zawiązki Caritas powstały na przełomie wieków, wcześniej niż w Niemczech, np. we Lwowie działał Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynności.

Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski i jest największą organizacją dobroczynną w naszym kraju. Słowo CARITAS pochodzi od łacińskiego słowa carus i oznacza „miłość, drogi, kochany, szanowany, miłujący, pełen miłosierdzia”. Jest to również tłumaczenie nowotestamentowego słowa agape, które w czasach pierwszych chrześcijan oznaczało wspólnotę stołu z ludźmi biednymi i ubogimi. Początki Caritas sięgają końca XIX wieku. W 1897 r. w Niemczech ks. Lorenz Werthmann założył związek dzieł dobroczynnych pod nazwą Caritas-verband. W 1900 r. powstało Caritas w Austrii. Na Kongresie Eucharystycznym w Amsterdamie w 1924 r. międzynarodowej centrali Caritas Catholica, która w 1951 r. została przekształcona w Caritas Internationalis w randze sekretariatu z siedzibą w Rzymie.

W Polsce pierwsze zawiązki Caritas powstały na przełomie wieków, wcześniej niż w Niemczech, np. we Lwowie działał Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynności.

W 1907 roku w Poznaniu księża Stanisław Adamkiewicz i Piotr Wawrzyniak zwołali w Poznaniu zebranie organizacyjne Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. 15 stycznia 1915 roku biskup krakowski Adam Sapiecha powołał do istnienia Krakowski Biskupi Komitet dla Dotknię- tych Klęską Wojny. W latach 20-tych i 30-tych powstały lokalne związki Caritas prawie we wszystkich diecezjach polskich. Powstały wtedy Dni, a później Tygodnie Miłosierdzia. Podczas drugiej wojny światowej władze hitlerowskie rozwiązały organizacje charytatywne. Mimo zakazów np. w roku 1942 działało ponad 1,7 kuchni dla prawie 300 tys. osób, zakłady opiekuńcze i domy nocle-gowe. Rozdawano żywność i odzież dla 200-300 tys. osób rocznie. Wysyłano paczki dla jeńców wojennych i więźniów, także wspomagano powstańców warszawskich w 1944 roku.

Po wojnie szybko odtworzono struktury CARITAS. W 1946 roku działało już ponad 2700 placówek: żłobków i przedszkoli, przytułków, szpitali, sanatoriów, domów dziecka, kuchni i punktów żywienia, wyposażano też wiejskie ośrodki zdrowia. Możliwość takiego działania Kościoła trwała jednak krótko. Władze komunistyczne w roku 1950 likwidują CARITAS. Dzięki tzw. księżom patriotom wprowadził swoją organizację. Kościół poprzez parafię i tak prowadził swoją charytatywną działalność. W r. 1986 powstała Instrukcja Episkopatu określająca cele i zadania parafialnych zespołów charytatywnych. Wraz z upadkiem systemu komunistycznego w naszym kraju (rok 1989) biskupi polscy mogli reaktywować Caritas Polska i Caritas diecezjalne. W 1990 roku powołano Caritas Polska. Powstawały też diecezjalne i parafialne zespoły Caritas.

CARITAS DIECEZJALNE PROWADZĄ W POLSCE:
Blisko 1000 placówek wyspecjalizowanej pomocy: socjalnej, medycznej, opiekuńczo-wychowawczej – w tym: 32 domy dla matek z dziećmi, 69 ogrzewalni, schronisk oraz noclegowni dla osób bezdomnych, 91 jadłodajni dla osób ubogich, 70 punktów wydawania żywności programu FEAD;

Caritas prowadzi 61 „Okien życia” (do tej pory przyjęto 100 dzieci); 6 Centrów Pomocy Migran-tom i Uchodźcom; Caritas prowadzi: 158 Stacji Opieki; 14 poradni lekarskich; stacjonarnych zakładów rehabilitacyjnych, 44 hospicja, 114 wypożyczalni sprzętu medycznego.
PROJEKTY CARITAS w Polsce: Walka z ubóstwem/ Pomoc rodzinom i dzieciom/ Wsparcie osób starszych i chorych/ pomoc migrantom i uchodźcom/ Pomoc wykluczonym społecznie/ Pomoc ofiarom kataklizmów i klęsk żywiołowych/ i inne …

Trzeba jeszcze dodać „Wybrane projekty Caritas za granicą”, których było 30! (np.pomoc dla: Sudanu, Syrii, Rwandy, Ukrainy, Sri Lance …)

CARITAS POLSKA JEST LAUREATEM NAGRODY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ROKU 2018 – ogłoszono podczas uroczystej gali zamykającej XXIX Forum Ekonomiczne w Krynice- Zdroju.

Kościół katolicki jest największą po państwie instytucją pomocy potrzebującym. W jego ramach działa aż 835 instytucji charytatywnych, a ich wsparcie dociera aż do 3 milionów potrzebujących.

Parafialne zespoły Caritas działają prawie w połowie parafii i skupiają 26 tys. wolontariuszy, a przy szkołach działa 4,2 tys. kół Caritas (wg raportu KAI.)

Emaus NR 9 (221) WRZESIEŃ 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *