Żywność unijna dla osób potrzebujących z terenu Parafii i Gminy Subkowy

CARITAS Polska
11 lutego 2020

Żywność unijna dla osób potrzebujących z terenu Parafii i Gminy Subkowy

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018/2019

Kolejny raz Caritas Polska jako jedna z czterech organizacji pozarządowych przystąpiła w 2018 roku do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w tym Programie jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.
Celem POPŻ jest zapewnienie pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom Polski, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli; – 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.
Pomoc żywnościowa jest przekazywana za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych takich jak Parafialny Zespół Caritas w formie paczek żywnościowych. Paczkę powinno stanowić kilka artykułów spożywczych z rożnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
Podprogram 2018 /2019 obejmował dystrybucję 21 rożnych artykułów spożywczych w okresie od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.
Nasza Parafia podpisana umowę na przekazanie artykułów spożywczych od Caritas Diecezji Pelplińskiej dnia 19 października 2018 roku.
Pierwszy transport żywności o wadze 6.985,12 kg przywieźliśmy z Jabłowa 14 listopada 2018 roku. Z produktów spożywczych otrzymaliśmy; filet z makreli, fasolę białą pasztet wieprzowy, szynkę wieprzową mieloną, mleko UHT, cukier, olej rzepakowy oraz herbatniki maślane o wartości brutto 28.968,98 zł. Otrzymaną żywność panie z Parafialnego Zespołu Caritas wydawały z salki parafialnej 16 listopada i 11 grudnia 293 osobom, które przyniosły skierowania z GOPS do dnia wyjazdu po żywność.
Do końca stycznia skierowania o żywność unijną do naszego Caritas złożyło ogółem 347 osób.
27 lutego 2019 roku dla wszystkich uprawnionych osób przywieźliśmy kolejny transport żywności; koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny i ser podpuszczkowy oraz mleko UHT, cukier i olej rzepakowy dla 54 osób, które późnij dołączyły do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Drugi transport ważył 5.268,95 kg i miał wartość brutto 25.737,43 zł. Już następnego dnia wydawaliśmy otrzymaną żywność osobom potrzebującym .
Trzeci transport żywności unijnej przywieźliśmy 9 kwietnia tego roku. Tym razem otrzymaliśmy; miód, groszek z marchewką, gołąbki w sosie pomidorowym, szynkę drobiową i wieprzową, ryż, kabanosy wieprzowe, pasztet wieprzowy, ser, makaron kukurydziany,oraz filet z makreli o łącznej wadze 3.629,88 kg i wartości 22.233,01 zł. Tę żywność Caritas wydawał z salki parafialnej następnego dnia czyli 10 kwietnia.
Resztę żywności o wadze 1.237,73 kg i wartości 9.249,00 zł przywieźliśmy z Jabłowa 10 maja i wydaliśmy ją do końca maja.
Łącznie w Podprogramie 2018/2019 przekazaliśmy osobom potrzebującym 40.249 szt. różnych produktów spożywczych o wadze 17.121,68 kg i wartości brutto 86.188,42 zł.
Dziękuję serdecznie firmie pana Kazimierza Obrzuta, firmie ,,Olek” oraz panu Pawłowi Syldatk z piekarni z Subków, za gratisowy transport żywności z magazynu Caritas w Jabłowie do Subków oraz panom pomagającym przy rozładunku żywności do salki parafialnej.

Cecylia Stempa
Parafialny Zespół Caritas.

Emaus NR 6/7 (218/219) Czerwiec/LIPIEC 2019

Komentarze są wyłączone.